Stienestekerslied
(Tekst: Jan Huyghe / Voois: Tineke van Heule
door Emiel Hullebrouck, 1878-1965)
* * * * * * * * * *
1.
Wij Stienestekers kun’n goed kruwen
De scheê met de korre duwen
’t Verleden, weer heden
Lijk d’overgrootmoeders deden
Wij Stienestekers gaan niet schuwen
Voor stormen noch winden gruwen
In de branding van de zee
Vissen wieder heel tevree
Tot dat de golven luwen!
Refrein
Wieder zijn de wuvetjes die gernoars vang’n
In de woeste baren aan een vaste gang
Stienestekers sterke, van nuus Osduunkerke
De Stienes zijn van nieten bang!
Wieder zijn de wuvetjes die gernoars vang’n
In de woeste baren aan een vaste gang
Stienestekers sterke, van nuus Osduunkerke
De Stienes zijn van eerste rang!
2.
Wij Stienestekers kun’n goed koken
Een viertj’onder ’t potje stoken
En loeren, en roeren
Lijk vroeger de duneboeren
Wij Stienestekers veelbesproken
Nog juuste de kool’n oppoken
De gernoars zijn nu g’reed
Pas maar op, z’hèn laaiend heet
En ze zijn zo schoon aan ’t roken
3.
Wij Stienestekers kun’n feestvieren
Al t’hope in de ronde zwieren
En draaien, en zwaaien
En ’t zand toen maar doen opwaaien
Wij Stienestekers kloek van spieren
Voor een lach en veel plezieren
Met gernoars bij een glas
Zoals het eeuwen was
Bluuft de leute zegevieren!

Jan Huyghe
Odk,17 dec. 2013